Les 10A De 1e en de 2e snaar

<- Een volgende les…

De 1e en de 2e snaar

Nu gaan we het wat moeilijker maken. Begin pas aan deze les als de oefeningen van de 1e en 2e snaar je makkelijk afgaan. Anders wordt het vast teveel.

Ik moet naast het letten op de houding nog iets onderstrepen. Zorg ervoor dat je blind gaat spelen. Kijk niet meer naar de linkerhand, kijk niet meer naar de rechterhand. Je kijkt vooruit naar de noten (of straks akkoorden) zodat je deze goed kan volgen. Wanneer je je blik wisselt ben je kwijt waar je ook alweer was of ga je stukken overslaan. Zo komen we nergens…

We kijken als gitarist enkel op de hals als we moeten wisselen van positie. Als we de linkerhand gaan schuiven over de hals van de gitaar. Daar zijn we nog lang niet. Dus blind is vanaf nu een must. Plaatsing van de rechter hand, daar kijken we ook niet meer naar. Door te voelen met de duim waar de dikke snaar zich bevindt weten we waar de eerste en tweede snaar zich ongeveer moeten bevinden. Soms zit ik ook nog mis hoor, maar als je luistert naar je gitaar kan je meteen herstellen als je fout zit. Neem deze regel erbij in de checklist! Enkel kijken naar de noten!

Naast blind gaan spelen hieronder nog een aantal bruikbare video’s. Want waarom zelf de video’s nog eens maken als deze er al zijn?

  1. Niet aan de snaren trekken, maar met gestrekte vingers spelen.
  2. De rechterhand niet bewegen, enkel je vingers. Je rechterhand blijft gewoon op een vaste positie boven je gitaar zweven. Geen pols of pink op het gitaarblad, enkel wellicht een rechterhand duim die soms de zesde snaar opzoekt als steuntje om te weten waar je hand zich bevindt boven de snaren (om blind te kunnen spelen).
  3. De rechterarm en hand in één lijn houden. Geen knik om recht op de snaren uit te komen met de rechterhand. Houd je arm in één lijn met de pols licht omhoog.
  4. In de video willen ze ook dat de pols niet teveel omhoog staat. Kijk wat jezelf het meest fijn vindt. De pols licht omhoog maakt het wellicht makkelijker met meer gestrekte vingers te spelen in plaats van kromme vingers (puntje 1).
  5. Forceer geen onnatuurlijke houdingen. Geen hevige kracht zetten om noten goed te laten klinken. Deze gaan vanzelf beter klinken omdat je techniek groeit. Probeer met de minste kracht het meeste voor elkaar te krijgen. Kracht zetten (linkerarm) zorgt ervoor dat andere spieren zich ook aan gaan trekken in je arm of in je andere rechterarm en dat is niet de bedoeling! Houd het relaxed en pauzeer op tijd.

Begin pas met deze les als het lukt de oefeningen uit de vorige les blind te doen. We gaan de noten die we op de 1e en 2e snaar kunnen maken nu door elkaar heen gebruiken. Speel de volgende oefeningen.

In de 6e en 8e maat zie je na de halve noot een plat balkje op de middelste lijn liggen. Zo ziet de rust eruit als we twee tellen rust aangeven. Denk aan het gebruik van wisselslag! En probeer vanaf nu blind te spelen!

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!