Les 11D Overzicht Akkoorden tot nu toe…

<- Een volgende les…

Het Akkoorden overzicht tot nu toe…

De akkoorden diagrammen komen voort uit de verschillende akkoordformules die we behandeld hebben:

De drieklanken (triad’s = 3 verschillende tonen)

Tot nu toe hebben we de majeur akkoorden gezien:
De A, C, D, E en G.

Helaas kunnen we de B en de F niet maken zonder barré-greep. Soms kunnen we dan in plaats van de B de B7 spelen en in plaats van de F de Fmaj7. Zo kunnen we toch dit akkoord zonder barré op de gitaar maken. In beginners liedjes waar enkel de F of de B een belemmering vormt heb ik dit meestal al gedaan zodat we ze toch kunnen spelen met enkel de basisakkoorden.

Ook hebben we de volgende mineur akkoorden gezien:
De Am, Dm en Em.

De Bm, Cm, Fm en Gm kunnen we weer enkel met een barré-greep maken. Met de barré greep gaan we in volgende lessen verder.

De akkoorden tot nu toe behoorden tot de absolute basisakkoorden of de CAGED-akkoorden. We kunnen een aantal addities maken op deze akkoorden.

De vierklanken (triad + extra noot = 4 verschillende tonen)

De -7 bij mineur:
De Am7, Dm7 en de Em7.

De -maj7 bij majeur:
De Amaj7, Cmaj7, Dmaj7 en de Fmaj7.

De -7 bij majeur:
De A7, B7, C7, D7, E7 en G7.

We hebben dan nog de -add9 bij majeur:
De Cadd9.

De vijfklanken (triad + extra 2 noten = 5 verschillende tonen)

De -9 bij majeur: C9 (bij de jazz)

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!