Les 1E TAB

<- Een volgende les…

Tablatuur.

Tablabuur of TAB is eenvoudige manier om muziek op te schrijven en wordt erg veel op internet gebruikt om songs vast te leggen. Een tab geeft echter wel minder informatie als noten, maar tab heeft als voordeel dat je minder opgeleid hoeft te zijn om vanaf tablatuur te kunnen spelen. Tab geeft wel de tonen weer, maar niet de duur van de tonen. Je kan nog makkelijker muziek opschrijven met enkel het noteren van de akkoorden. Echter heb je dan nog minder gegevens. Je weet dan alleen de tonen, maar niet de volgorde van de noten.

TAB werkt als volgt:
Je begint met 6 lijnen (of 4 voor basgitaar). Elk van deze lijnen komt overeen met een snaar op het instrument. De bovenste lijn is de hoogst gestemde snaar en de onderste lijn is de laagst gestemde snaar. Hieronder zie je een leeg stuk TAB met de namen van de snaren ernaast.

E-----------------------------------------------
B-----------------------------------------------
G-----------------------------------------------
D-----------------------------------------------
A-----------------------------------------------
E-----------------------------------------------

Nummers die op de lijnen geschreven zijn, geven aan op welke positie de snaar ingedrukt moet worden met de linkerhand. Wanneer er een nul staat, dan betekent dit dat er een open snaar gespeeld moet worden. Je leest TAB (net zoals de notenbalk) van links naar rechts.

Het onderstaande stukje TAB kan daarmee gelezen worden als: “Speel de noten E F F# G G# en A op de onderste E-snaar door steeds een positie omhoog te gaan op de hals, beginnend met de open snaar”. In dit stukje gaat het om noten die één voor één gespeeld worden. De volgorde kan je dus met TAB makkelijk lezen.

E-----------------------------------------------
B-----------------------------------------------
G-----------------------------------------------
D-----------------------------------------------
A-----------------------------------------------
E--0--1--2--3--4--5-----------------------------

In dit stukje gaat het om noten die een voor een gespeeld worden. Wanneer twee of meer noten tegelijkertijd gespeeld moeten worden, dan worden deze  boven elkaar geplaatst. Hieronder zie je bijvoorbeeld hoe een G akkoord opgeschreven wordt.

E----3------------------------------------------
B----0------------------------------------------
G----0------------------------------------------
D----0------------------------------------------
A----2------------------------------------------
E----3------------------------------------------

Raak niet in de war met de vingers die je neer moet zetten! TAB geeft enkel de hokjes aan! Dit betekent dus dat alle noten tegelijkertijd gespeeld moeten worden als een akkoord.

Maar nu komt het ook wel eens voor dat je hetzelfde akkoord als volgt genoteerd ziet:

E---------3-------------------------------------
B--------0--------------------------------------
G-------0---------------------------------------
D------0----------------------------------------
A-----2-----------------------------------------
E----3------------------------------------------

Hiermee wordt bedoeld dat je het akkoord iets langzamer aan moet slaan, zodat de snaren niet tegelijkertijd, maar vlak na elkaar klinken. Dit heet een ‘arpeggiated chord’. Oftewel de tussenvorm tussen een aanslag en een arpeggio. Alle noten zullen hierbij op het
einde samen klinken als een akkoord. Dit heet ookwel het akkoord ‘breken’. Hieronder nogmaals hetzelfde akkoord, maar nu met meer ruimte tussen de noten. In deze vorm zul je de noten wel een voor een aanslaan, zodat het niet langer een akkoord is maar in plaats daarvan een melodielijn of heel erg grote arpeggio.

E--------------3--------------------------------
B------------0---0------------------------------
G----------0-------0----------------------------
D--------0-----------0--------------------------
A------2---------------2------------------------
E----3--------------------3---------------------

Nu zul je je misschien wel afvragen hoe je nu weet hoe snel of hoe langzaam dit gespeeld moet worden. Zijn alle noten van dezelfde lengte? Dat is dus de beperking van TAB. Echter wordt er vaak wel een indicatie gegeven van de te gebruiken timing of maakt het voorbeeldliedje dit vanzelf duidelijk.

Als vuistregel geldt dat je aan de ruimte tussen de noten kunt zien welke noten lang zijn en welke noten kort en snel. Maar eigenlijk weet je dan nog steeds niet echt iets van hoe het het ritme is opgebouwd.

Naast de noten worden er in TAB’s ook veel symbolen gebruikt. Denk hierbij aan hammer-ons, pull-offs, slides, bends, vibrato, etc. Een aantal technieken gaan we straks behandelen in de volgende lessen zodat je ook weet hoe de technieken eigenlijk werken. Toch alvast de symbolen die gebruikt worden bij TAB.

Hieronder de meest gebruikte letters en symbolen:

h – hammer-on
p – pull-off
b – bend (een snaar buigen, zodat hij hoger gaat klinken)
r – release bend (een gebogen snaar terugbrengen naar de beginpositie)
/ – slide omhoog
\ – slide omlaag
v – vibratie (soms ook geschreven als ~)
t – tap met de rechterhand
x – speel de “noot” gedempt met de rechter- (palmmute) of linkerhand (left hand mute) liggend op de snaren. Staat het kruisje onder een aanslag dan bedoel ik hier zelf een ‘gemute’ aanslag mee. Daar komen we nog op…

In volgende lessen laat ik de TAB notatie bij elke techniek ook terugkomen zodat je weet hoe deze eruit ziet.

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!