Les 3F Het Slash Akkoord

<- Een volgende les…

Het Slash Akkoord.

Het slash akkoord is geen dubbel akkoord zoals ik zelf eerst dacht. Het is een notatie waarbij we het normale akkoord spelen, maar een basnoot toevoegen aan het akkoord die daar normaal niet zit.

D/F# wil zeggen: het akkoord D met een Fis in de bas.
G/F# zegt hetzelfde: het akkoord G met een Fis in de bas.
C/B zegt: het akkoord C met een B in de bas.

Eerst noteren we het akkoord. Na de slash komt vervolgens de basnoot die nodig is. Soms speelt de basgitaar een loopje ‘onder’ de gitaar akkoorden door. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een volgende maat waarbij de gitaar nog steeds het G akkoord speelt de basgitaar nog al één nootje zakt (naar de Fis) om de maat erna bijvoorbeeld de F te spelen. Door dan met de gitaar ook een Fis in de bas te spelen kunnen we zelf spelend enkel op de gitaar toch het zakken van de basmelodie volgen door een andere basnoot toe te voegen aan het akkoord.

Een aantal voorbeelden van slash akkoorden:

Voor de bovenstaande akkoorden geldt dat je je de vinger waarmee je de bas neerzet een beetje schuin neerzet. Dat gaat overigens bijna vanzelf, want je moet een heel stuk uit elkaar met je vingers staan op de hals. Daarmee ‘kill’ je de ernaast liggende bassnaar. Zie je het kruisje staan bij de vijfde snaar bij G/F# en D/F#? Bij C/B demp je de vierde snaar.

Slash akkoorden komen we bijvoorbeeld tegen in de song ‘The River’ van ‘Bruce Springsteen’.

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!