Les 5F Het opschuiven van E en Em

<- Een volgende les…

Het opschuiven van E en Em.

Lukt het al het F (Fm) en B (Bm) te spelen uit de lessen 8E en 9E? Dan wordt het tijd om eens te kijken wat we nog meer kunnen met de barré greep. Is het je opgevallen dat we voor de F eigenlijk een greep gebruiken die afkomt van de E? Voor de Fm van de Em? Nee? Dan moet je de greep van F maar eens vergelijken met de vingerzetting van E (hieronder).

Het schema van E 

posities: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
akkoorden: | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |

We zetten de vorm neer als volgt voor de F. Zou je de wijsvinger niet neerleggen 
zie je eigenlijk dezelfde vingerzetting als het akkoord E! Maar we wisselen alle
vingers eentje door. Op de plek van de wijsvinger komt de middelvinger. Op de plek
van de middelvinger de ringvinger en op de plek van de ringvinger de pink.
De greep, vorm of dit 'karretje' kunnen we schuiven over de rails (de snaren). 
In de 1e positie (de wijsvinger is de hoogte van de positie) komen we dan de F tegen.

0|  |  |  |  |  |  | 
1| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2|  |  |  | 2 |  |  |
3|  | 3 | 4 |  |  |  |  

De cijfers in de kantlijn staan voor de posities.
De cijfers in de hokjes staan voor de vingers.

-----------------

We kunnen ook de Em vorm gebruiken om de mineur akkoorden met de barré te maken.


Het schema van Em 

posities: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
akkoorden: | Em | Fm | Fm# | Gm | G#m | Am | A#m | Bm | Cm | C#m | Dm | D# | E |

We zetten de vorm neer als volgt voor de Fm. Deze komt af van de Em. 
Herken je de vingerzetting?

0|  |  |  |  |  |  | 
1| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2|  |  |  |  |  |  |
3|  | 3 | 4 |  |  |  | 

-----------------

Sommige akkoord addities zijn ook te verwerken in de barré greep. Zoals de -7 additie.
Wat gebeurde er ook alweer als we van de E een E7 akkoord maken?

E:

0| 0 |  |  |  | 0 | 0 |
1|  |  |  | 1 |  |  |
2|  | 2 | 3 |  |  |  |

E7:

0| 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
1|  |  |  | 1 |  |  |
2|  | 2 |  |  |  |  | 

Zo doen we dat ook bij de barré.

F:
0|  |  |  |  |  |  | 
1| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2|  |  |  | 2 |  |  |
3|  | 3 | 4 |  |  |  | 

F7:
0|  |  |  |  |  |  | 
1| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2|  |  |  | 2 |  |  |
3|  | 3 |  |  |  |  | 

En bij mineur?

Em:

0| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
1|  |  |  |  |  |  |
2|  | 2 | 3 |  |  |  |

Em7:

0| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
1|  |  |  |  |  |  |
2|  | 2 |  |  |  |  | 

Zo doen we dat ook bij de barré.

Fm:
0|  |  |  |  |  |  | 
1| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2|  |  |  |  |  |  |
3|  | 3 | 4 |  |  |  | 

Fm7:
0|  |  |  |  |  |  | 
1| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2|  |  |  |  |  |  |
3|  | 3 |  |  |  |  | 

Een eerste oefening met de positieakkoorden kan je doen met de song ‘Sitting on the dock of the bay’ van Otis Redding.

<- Een volgende les…