Les 5H Picking

<- Een volgende les…

Picking

Waar blijven toch die elektrisch gitaar oefeningen? Nou, hier komen ze!

We gaan eerst eens kijken hoe we die vingers neer moeten zetten, de snaren moeten picken. Let je goed op de houding? De eerste keren mag je op je rechter- en linkerhand kijken, maar probeer hierna eens blind te spelen (kijkende naar de opdracht).

Oefening 1:

Deze maat bestaat uit vier tellen. We tellen vanuit
de vierkwartsmaat (de standaard maatsoort). 
In de vierkwarts maat duurt elke maat (een stukje muziek) 4 tellen. 
Je slaat wisselend van je af en naar je toe met het plectrum. Dus ^ v ^ v. 
Voor het gemak staan de bewegingen er nu nog even onder.

E---1----2----3----4----|---4----3----2----1----|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|
  ^  v  ^  v    ^  v  ^  v

Linkerhand: begin met het zetten van je (linker) wijsvinger
in het 1e vakje, vervolgens je (linker) middelvinger, ringvinger 
en pink in de vakjes 2, 3 en 4. Laat je vingers staan.
Rechterhand: sla wisselend aan! ^ = van je af... v = naar je toe.

De cijfers in de vorige oefening staan voor de vakjes die je in moet drukken op de gitaar. Toch kennen we ook symbolen voor de vingers van elke hand, zodat ik kan laten zien welke vingers je moet gebruiken. Haal de cijfers niet door elkaar!

Oefening 2:

Ook deze maat bestaat uit vier tellen, maar we gebruiken acht noten. 
De noemen dit ook wel achtsten omdat er acht in een standaardmaat passen.
Elk stukje TAB duurt nog steeds 4 tellen, maar er staan nu 8 aanslagen in.

E---1-1--2-2--3-3--4-4--|---4-4--3-3--2-2--1-1--|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|
  ^ v ^ v ^ v ^ v   etc.


Hoewel we geen noten gebruiken maar TAB hebben we de noten toch heel even nodig om wel het ritme aan te geven. Dit kunnen we nu eenmaal niet met TAB. We hebben net vier keer in een maat van 4 tellen een aanslag gespeeld. Elke aanslag duurt daarom 1 tel. We geven dit aan met het normale noot symbool van de kwartnoot. We hebben dus 4 keer een kwartnoot gespeeld. Oefening 2 ging sneller (twee keer zo snel). We hebben 8 keer een aanslag gedaan in 4 tellen. Dus elke noot duurde slechts een halve tel. Dit waren achtsten of achtste noten. Bekijk de afbeelding hierboven.

Probeer de vorige oefeningen nog eens te spelen en in je hoofd mee te tellen (en blind spelen).


In de les gaan we met een aantal boekjes aan de slag. Bijvoorbeeld de boekjes ‘Rockbasics’ van Wim van Rumpt. Ik geef ook online ook een kleiner alternatief. Het is daarom niet nodig deze boekjes te kopen en te oefenen om straks te starten met ‘rocksongs’ op deze website. Toch, het doen van een aantal oefeningen uit één van de vier boekjes kan wel net even dat opstapje bieden naar het lezen van TAB en daadwerkelijk aan de slag zijn met ‘picking’ en straks ook met ‘powerchords’ (spreek uit powerkoorts). Het eerste boekje is denk ik een juist instapniveau. Voor het derde boekje moet je al flink aan de weg getimmerd hebben.

Ik laat hieronder twee eigen voorbeeld oefeningen zien die het niveau van beiden boekjes illustreren en je op weg helpen voor de volgende lessen. De lessen hierna gaan over de theorie van het ‘powerchord’. Als je straks tijdens het spelen van volgende lessen terugkijkt naar onderstaande oefeningen, kan je de powergreep in de oefening herkennen. Daarmee loopt de stof van deze les over in de stof van volgende lessen.

Oefening 3: niveau boekje 1

We slaan weer heen en weer aan met de plectrum. 
^ = van je af, v = naar je toe.
We gebruiken op de onderste snaar (laagste) de 1e vinger van de linkerhand (wijsvinger).
Op de snaar hierboven gebruiken we de 3e vinger van de linkerhand (de ringvinger).

Met 4 tellen in de maat, toch 8 aanslagen... spelen we dus in achtsten. 
De maat gaat in 8 stukjes.


E-----------------------|------------------------------|
B-----------------------|------------------------------|
G-----------------------|------------------------------|
D-----------------------|------------------------------|
A--9-9--9-9--9-9--9-9---|--10-10--10-10--10-10--10-10--|
E--7-7--7-7--7-7--7-7---|--12-12--12-12--12-12--12-12--|
  ^ v ^ v ^ v ^ v   etc.

E-----------------------|-----------------------|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A--5-5--5-5--5-5--5-5---|--4-4--4-4--4-4--4-4---|
E--3-3--3-3--3-3--3-3---|--2-2--2-2--2-2--2-2---| herhalen
  ^ v ^ v ^ v ^ v   etc.E-----------------------|-----------------------|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A--5-5--5-5--5-5--5-5---|--4-4--4-4--4-4--4-4---|
E--3-3--3-3--3-3--3-3---|--2-2--2-2--2-2--2-2---|
  ^ v ^ v ^ v ^ v   etc.


E-----------------------|-----------------------|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A--9-9--9-9--9-9--9-9---|--7-7--7-7--7-7--7-7---|
E--7-7--7-7--7-7--7-7---|--5-5--5-5--5-5--5-5---|  herhalen 
  ^ v ^ v ^ v ^ v   etc.   (hierna terug naar start)

Oefening 4: niveau boekje 3

In de oefeningen van boekje 3 zien we vaak binnen de maat een 
wisseling van de vingers van de linkerhand. 
Bovendien gebruiken we meer vingers van de linkerhand.

* deze noot zetten we neer met de pink.

E-----------------------|-----------------------|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A------7---8*--7--------|-----10---12*--10------|
E--5-5---5---5----------|-8-8----8----8----8----|
  ^ ^ v ^ v ^ v 


E-----------------------|-----------------------|
B-----------------------|-----------------------|
G-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|
A------5---7*--5--------|------3---5*--3--------|
E--3-3---3---3----------|--1-1---1---1---1------|  herhalen
  ^ ^ v ^ v ^ v    

error: Content is protected !!