Les 6A De eerste snaar

<- Een volgende les…

De eerste snaar…

Vorige les hebben we gezien hoe we de eerste snaar moeten aanslaan. We konden ook het eerste en derde vakje indrukken op de eerste snaar om een andere toon te krijgen. Eigenlijk hebben we met deze drie verschillende tonen de eerste drie noten gespeeld die we gaan leren op de gitaar.

Plaatje 1) De eerste noot is de E. De toon die we gemaakt hebben door enkel de open 1e snaar te spelen. Daarom staat er een nul boven deze noot en is er geen vinger afgebeeld op het fretboard in het plaatje hierboven. Enkel enkel de 1 in een rondje die betekent dat we met onze rechterhand de eerste snaar aanslaan.

Plaatje 2) We hebben ook de eerste snaar gespeeld met het 1e vakje dicht. Deze noot heet de F. Boven de F staat een 1 die staat voor het eerste vakje. Je ziet ook op het fretboard een rondje op de plek van de eerste vinger.

Plaatje 3) De laatste noot die we gedaan hebben was de G. Het cijfer 3 staat voor de derde vinger. Het rondje in het derde vakje op de eerste snaar laat ook zien hoe deze noot gespeeld moet worden op het fretboard. Op dezelfde manier kunnen we de oefeningen van de vorige les herhalen, maar dan in notenschrift!

Hoe moet je dus onderstaande notenbalk spelen? Probeer!

Zijn de noten te klein om goed te lezen? Gebruik dan de toets Ctrl en + om in te zoomen op de pagina! (en Ctrl en – om uit te zoomen)

 

 

Ook kunnen we verschillende noten op de eerste snaar spelen. Let op, in de derde maat is het net als in de vorige les nodig om de F (de eerste vinger) vast te houden bij het spelen van de G (de derde vinger). Doen!

Maar in de onderstaande melodie speel je eerst de G en daarna pas de F in plaats van andersom. Hier speel je de G dus enkel met de derde vinger in de tweede maat!

Is het nog te doen? We kunnen de noten E, F en G verder afwisselen. Let je nog goed op de houding?

Het laatste teken van de notenbalk is overigens een rust. We gaan hier later verder op in. Een rust betekent een periode van pauze of stilte.

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!