Les 7D Majeur en Mineur

<- Een volgende les…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majeur (spreek uit masjeur) en Mineur.

De vorige les ging over de ‘Major Triad’. Als we een majeur drie-eenheid hebben, dan hebben we natuurlijk ook een mineur drie-eenheid, oftewel de ‘Minor Triad’. Majeur klinkt ons vrolijk in de oren. Mineur is juist een beetje droevig. Luister en vergelijk de akkoorden A en Am, E en Em of D en Dm maar eens met elkaar! Doen!

Ook bij de ‘minor triad’ tellen we vanaf de grondtoon of ‘the root’. Wat was de grondtoon ook alweer? De grondtoon is de noot die overeenkomt in naam met de naam van het akkoord en heeft dan in de akkoordformule het cijfer 1. Juist, dat was de grondtoon. Probeer ook nu bij elk akkoord dat we langsgaan of je de grondtoon kan herkennen. Kan je de rest van de akkoordnoten ook herkennen?

Bij de ‘Major Triad’ kwamen we uit op de volgende samenvatting:

  • De ‘major triad’ in formule: 1,3,5.
  • De ‘major triad’ in toonafstanden: grondtoon +2; +1,5

Voor de ‘Minor Triad’ gelden de volgende regels:

  • De ‘minor triad’ in formule: 1,b3,5.
  • De ‘minor triad’ in toonafstanden: grondtoon +1,5; +2

Dat wil dus zeggen dat we bij de ‘Minor Triad’ steeds een toonafstand van 1,5 (een kleine terts) opschuiven voor de tweede noot en dan pas een toonafstand van 2 (een grote terts) voor de derde noot. Tussen de grondtoon en de derde noot bestaat nog steeds de afstand van 3,5 toon (een reine kwint).

In de vorige lessen hebben we gezien welke akkoorden we oa kunnen maken in die eerste drie vakjes zonder gebruik van een barrégreep. Dit waren de CAGED akkoorden.

De majeur akkoorden A, C, D, E, G en de mineur akkoorden Am, Dm, Em. Laten we eens bij die mineur akkoorden kijken hoe bovenstaande werkt.

Ik begin met het Am akkoord op de grondtoon A. Dan moeten we na de A eerst 1,5 toon opschuiven. A (Ais, B) C. Dan nog 2 tonen geeft C (Cis, D, Dis) E. Dus de ‘Minor Triad’ van het akkoord Am is; A, C, E. Eens kijken of dat klopt? Jazeker!

Voor Dm en Em werkt het hetzelfde. In alle drie de mineur akkoorden zitten geen kruizen. Dat is makkelijk! We kunnen dan de gewone notenbalk gebruiken zonder kruizen oftwel de toonsoort C(groot).

Ook de piano akkoorden zodat je kan vergelijken. Inderdaad enkel het gebruik van de witte toetsen.

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!