Les 8B De Bes

<- Een volgende les…

 

De Bes.

Het volgende liedje ‘sinterklaas kapoentje’ in de 6/8 ste maatsoort en met het gebruik van de Bes.

De Bes spelen is dus een B een hokje lager. Bij een kruis zetten we ‘-is’ achter de noot. Bij een mol komt er ‘-es’ achter de noot.

Maar hoe doen we dat nu? De B snaar is de 2e snaar open. Deze kunnen we door vingers neer te zetten op de hals van de gitaar niet verlagen. Door vingers neer te zetten verhogen we immers de open snaar. We gebruiken daarom de volgende oplossing. De open 3e snaar komt overeen met de noot G. Drukken we het 1e vakje in, dan komen we op deze wijze op de Gis zoals we gezien hebben. Het 2e vakje op de 3e snaar komt zo overeen met de A. Het 3e vakje… ja daar is die! met de Bes. We spelen de Bes daarom met onze derde vinger in het derde vakje van de derde snaar! Bekijk en speel het volgende voorbeeld:

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!