Les 9D -maj7 Akkoorden

<- Een volgende les…

 

 

 

-maj7 akkoorden (spreek uit metjor seven akkoorden)

De vorige les ging over de -7 additie. Naast een -7 additie (klein septiem afstand tot de grondtoon) hebben we dus ook een -maj7 (spreek uit ‘major seven’) additie. We hebben dan met een afstand vanaf de grondtoon te maken nog een halve toon extra. Dus een groot septiem. De ‘seven’ addities (-7 en -maj7) noemen we dan ook wel de  septiem-akkoorden. Maar de ene additie werkt met een klein en de andere met een groot septiem (met -b7 of met -7 oftewel in de formule of -7 of -maj7 achter het akkoord)

We gaan weer even naar het A akkoord. Want de vorige les zijn we met dit akkoord begonnen. In de kantlijn heb ik het A7 akkoord gezet. Hoe is dit akkoord nu anders ten opzichte van Amaj7?

Als we naar de akkoordformule van -maj7 kijken (achter de ‘Major Triad’) dan komen we op 1,3,5,7. Tussen de laatste 2 cijfers zitten nu 2 toonafstanden. Dus E (F, Fis, G) Gis. We komen dus uit op (A, Cis, E) Gis voor Amaj7.

De -maj7 additie plakken we eigenlijk nooit achter mineur-akkoorden.

We hebben nu de volgende akkoordformules gehad:

Het majeur akkoord : 1, 3, 5.
Het mineur akkoord : 1, b3, 5.
Het majeur akkoord met een  -7 : 1, 3, 5, b7.
Het mineur akkoord met een -7 : 1, b3, 5, b7.
Het majeur akkoord met een -maj7 : 1, 3, 5, 7.

Songs die een goede oefening zijn voor het gebruik van de -maj7 additie zijn bijvoorbeeld:

<- Een volgende les…

error: Content is protected !!